top of page

SPECIALISTTANDVÅRD

Specialisttandläkare med erfarenhet gör skillnad 

Till ditt förfogande finns specialisttandläkare inom oral protetik, implantatbehandlingar, käkkirurgi, endodonti och bettfysiologi (smärta i ansikte/käkar, sömnapné/andningsuppehåll). 

BEHANDLINGAR: Text
BEHANDLINGAR: Image
BEHANDLINGAR: Text
johan segerström protetik

Johan Segerström 

Leg. Tandläkare

Specialist Protetik

08-660 31 03  

babak kaveh protetik

Babak Kaveh  

Leg. Tandläkare

Specialist Protetik

08-660 31 03  Babak.Kaveh@brahekliniken.se

Specialisttandläkare Johan Segerström och Babak Kaveh arbetar med protetik på Brahekliniken. Johan och Babak har lång erfarenhet av specialistprotetik och hjälper patienter som behöver proteser, kronor, fasader, broar (bryggor) och implantatkonstruktioner. Vi använder de senaste materialen så som zirconium (denzir) och/eller helkeramiska lösningar (empress e-max) för god estetik och hållfasthet. 

 

  • Estetiska förändringar

  • Kronor eller broar

  • Proteser - hel över- eller underkäksprotes eller partialprotes

  • Implantatkonstruktioner (titanskruvar)

  • Återställning till normal tuggfunktion

Om någon förbehandling behöver göras så kan den göras här eller på hemmakliniken efter överenskommelse med ordinarie tandläkare. För att kunna erbjuda behandling så behövs en remiss av ordinarie tandläkare. Även remiss från läkare går bra. 

Det tar ca tre veckor för att få en första undersökningstid. Vid implantatbehandlingar terapiplaneras patienterna i samråd med behandlande käkkirurg. Vi arbetar företrädesvis med Straumann, Dentsply (tidigare Astra) och Nobel Biocare. 

Efter terapiplaneringen får patienten ett behandlings- och kostnadsförslag samt en behandlingsplan med tider så att vi tillsammans ska kunna arbeta så smidigt och effektivt som möjligt. Efter avslutad behandling erbjuds många patienter en tid hos tandhygienisten för att gå igenom sin munhygien och lära sig hur man ska ta hand om sin nya konstruktion på bästa sätt. Detta är en mycket viktig del av behandlingen för att uppnå ett så långsiktigt resultat som möjligt. Om ingen ordinarie tandläkare finns försöker vi förmedla en bra kontakt. 

anders_jobbar_vadld1.jpg

ORAL PROTETIK

BEHANDLINGAR: Image
Uwrrtwetntitled-1.jpg

KÄKKIRURGI

per jeslen brahekliniken

Per Jesslén 

Specialist Käkkirurgi

08-660 13 03 

per.jesslen@brahekliniken.se

Per Jesslén arbetar som käkkirurg på Brahekliniken. Inom käkkirurgin diagnosticeras och behandlas sjukdomar eller defekter i munhåla, käkar, ansikte samt angränsande områden. Den här specialistkompetensen gränsar till öron-näsa-halssjukvård samt plastikkirurgi och utreder och behandlar även sjukdomar i munnens mjukvävnader. 

 

Käkkirurgin kan delas in i följande områden:

 

  • Rehabilitering med implantat samt dentoalveolär kirurgi som operativt avlägsnande av visdomständer, rötter, cystor, godartade tumörer, vävnadsnybildningar samt kirurgisk behandling av infektioner. 

  • Munslemhinnans sjukdomar

  • Käkledens sjukdomar

  • Traumaskador (olycksfall)

  • Rekonstruktiv kirurgi (efter olycksfall eller tumörer)

Den kirurgiska verksamheten på Brahekliniken är uteslutande inriktad på implantatkirurgi, dentoalveolär kirurgi samt munslemhinnans sjukdomar. 

 

Patienten kallas inom två veckor. Flertalet käkkirurgiska behandlingar utförs under lokalanestesi men patienten kan även erbjudas narkosbehandling. 

BEHANDLINGAR: Image
LaMesa-Dental-I22mplants_edited.jpg

IMPLANTAT

BEHANDLINGAR: Text
BEHANDLINGAR: Image

För att få implantatbehandling på Brahekliniken behövs en remiss från tandläkare eller läkare.

Det tar c:a 3 veckor att få en första undersökningstid. Den tiden är väl avsatt, så att det ska finnas tid för förklaringar och frågor. En kompletterande röntgenutredning kan behövas, innan definitiv behandlingsplan kan fastställas. Varje patient får sedan ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag. 

Här används de tre största implantat system, Straumann, Dentsply (tidigare Astra) eller Nobel Biocare, som vi har lång erfarenhet av. Vilket system som väljs, avgörs från fall till fall. Den kirurgiska delen av implantatbehandlingen utförs av specialisttandläkare Per Jesslén. I de fall när bentillgången bedöms vara otillräcklig för implantat, utförs en benuppbyggnad med eget ben eller benersättningsmedel. Den protetiska behandlingen utförs av specialisttandläkare Thérèse Rudolfsson eller Johan Segerström.

Efter avslutad behandling bokas ofta en tid hos vår tandhygienist som informerar och instruerar hur den nya konstruktionen ska hållas ren. Detta är en mycket viktig del av behandlingen för att få ett långsiktigt och gott resultat. 

Untitled-bettfys22.jpg

BETTFYSIOLOGI

nancy piltan bettfysiolog

Nancy Piltan 

Specialist Bettfysiologi

08-660 31 04  nancy.piltan@brahekliniken.se

marie tullberg bettfysiolog

Marie Tullberg 

Specialist Bettfysiologi /Parodontologi 

08 660 20 23 

marie.tullberg@brahekliniken.se

Om man känner smärta eller har andra problem i ansikts- käk- eller huvudområdet och det har konstaterats att det inte är själva tanden som är orsaken, då kan det vara ett ämne för en bettfysiolog.

En specialist inom bettfysiologi hjälper dig behandla smärta och problem i ansikte, käkar och öron. Det kan röra sig om begränsad rörlighet i käkarna, käkledsljud- och upphakningar, tandgnissling och huvudvärk. Andra symtom kan vara tinnitus, lockkänsla eller yrsel. Inom bettfysiologin behandlas även sömnapnéer som är andningsuppehåll medan du sover. Vi kan även behandla socialt störande snarkningar.

De senaste 20 åren har ett samarbete mellan Brahekliniken, och olika hörselkliniker i Stockholm utvecklats, då många öronsymptom såsom värk, lockkänsla, yrsel, meniere och tinnitus ibland inte finner sin förklaring i örat utan misstänks bero på tryck av käkleden upp mot hörselgången. I dessa fall kan en bettfysiologisk behandling vara värdefull.

Målsättningen med den bettfysiologiska utredningen är både att hitta orsaker till symptomen samt om möjligt behandla dessa. Redan vid första besöket görs en grundlig undersökning av dina käkar, muskler och ditt bett. Du informeras också om de kliniska fynd som möjligen skulle kunna ha samband med din smärta.

BEHANDLINGAR: Video
BEHANDLINGAR: Video
trtrtr.jpg

ROTBEHANDLING

lars

Lars Ramsköld 

Leg. Tandläkare Endodonti

08-660 60 90  ramskoldendo@gmail.com

Den som får en rotbehandling gjord på Brahekliniken träffar mig, Lars Ramsköld. Till min hjälp har jag min mycket kunniga, trevliga och hjälpsamma sköterska Ann. Våra honnörsord är arbetsglädje och professionalitet.

Rotbehandling syftar främst till att förebygga och eliminera infektion inne i en tand. Den inre kanalen / kanalerna rengörs noga och vidgas vanligen. Därefter fylls kanalerna helt och försluts tätt med ett biologiskt inaktivt material. En rotfylld tand fungerar likadant som andra tänder, och en bra rotfyllning varar hela livet.

Förr i tiden uppfattade många patienter rotbehandlingar som obehagliga. Sedan dess har utvecklingen gått framåt enormt. Idag skiljer sig inte en rotbehandling nämnvärt från andra behandlingar hos tandläkaren. Många av våra patienter är förbluffade över hur snabbt och smärtfritt de tyckte behandlingen gick. Det som inte kan undvikas är den långa behandlingstiden, vilken kan vara tröttande. För att underlätta för patienten ligger man hos oss i en stol av mjukt Tempur-liknande material. Vi använder även avslappnande stöd mellan käkarna, och då och då blir det små pauser, t.ex. vid tagning av röntgenbilder. Självklart anpassar vi i möjligaste mån behandlingstiden efter patienten.

 

Vi arbetar bara med remitterade patienter. Patientens ordinarie tandläkare tar hjälp av oss för att patienten ska få bästa möjliga behandling. Vi gör alla typer av rotbehandlingar, men framför allt avancerade fall. När rotbehandlingen är klar hos oss återgår patienten till sin egen tandläkare. Denne gör sedan vanligen en avslutande behandling, t.ex. en krona.

Alla våra behandlingar görs med hjälp av ett särskilt anpassat, kvalificerat mikroskop. Detta ger bästa tänkbara insyn och kontroll under behandlingen, vilket innebär högsta möjliga chans till ett lyckat resultat. Det är därför man som patient remitteras till oss.

bottom of page