top of page
BLI PATIENT: Image
allmantandvrd.jpg
ALLMÄNTANDVÅRD

Nina Parkbring och Per Calme arbetar med all typ av vuxen allmäntandvård. Vi lägger ned stor omsorg och tid för varje patient för att alla patienter ska känna sig lugna och trygga. Vi har ett nära samarbete med alla specialister på Brahekliniken för att ge patienten bästa möjliga vård. Som rutin kallar vi patienten en gång per år.

nina parkbring
per calme tandläkare
BLI PATIENT: Text

Nina Parkbring 

Allmäntandvård / Vuxentandvård 

08-660 40 80 nina.parkbring@brahekliniken.se

Per Calme 

Allmäntandvård 

08-660 60 33  per.calme@brahekliniken.se

andrea.jpg

Andrea Göthner Lundberg  

Leg. Tandläkare. Allmäntandvård

Telefon 08-660 40 80

andrea@brahekliniken.se

TANDHYGIENISTBEHANDLING

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD

Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien på bästa möjliga sätt för att undvika dessa sjukdomar.

Tandhygienisten informerar om förekomsten av dessa sjukdomar samt instruerar patienten om hur man kan använda olika hjälpmedel för att åstadkomma så god munhygien som möjligt. Ofta behöver vi korrigera tandborsttekniken för att uppnå maximal effekt av tandborstningen. Att hålla rent på tandens alla ytor är mycket viktigt inte minst om man är muntorr och/eller har gjort stora arbeten inom protetik vilket ofta förändrar förutsättningarna i munhålan.

Vår tandhygienist har lång erfarenhet av förebyggande tandvård, tandlossningssjukdom och problem som kan uppstå med implantatbehandlingar. Vi utför även tandblekning samt borttagning av missfärgningar.

hygenist

Helena Riahi 

Tandhygienist   

070-727 62 07  helena.riahi@brahekliniken.se

bottom of page